İNSAN KAYNAKLARI

SİNTAŞ Tasarım Yapı A.Ş. İnsan Kaynakları sayfalarına hoş geldiniz.

SİNTAŞ Tasarım Yapı A.Ş. en iyi yansıtan temel değerler gelişim, teknoloji, etik ve toplumsal değerlere saygı, çevre ve sosyal sorumluluk bilincidir.

Kurum vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak hedefimiz; hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sahiplendiği, standartları yüksek İnsan Kaynakları politikaları uygulayarak, güven duyulan bir iş ortamı ve kurum kültürü yaratmaktır.

  • Gelişim ve büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek,
  • SİNTAŞ Tasarım Yapı A.Ş. hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak,
  • Yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak,
  • Kurum kültürümüzü değişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirerek, bu kültür içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlamak,
  • Pro-aktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,
  • Kurumsal strateji, iş hedefleri ve misyon doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli olan eğitim ve gelişim desteğini vermek.

İşgücü ihtiyaçlarımız şirket ve iş hedefleri doğrultusunda belirlenir ve karşılanır.

İşe alım sürecinde aday eğitim seviyesi, yenilik ve değişimlere açık olma, etik ilkelere bağlılık, pozisyonun nitelik ve beklentilerine uygunluk ve sektör koşulları dikkate alınır.

Pozisyon gereklilikleri doğrultusunda deneyimli ve/veya deneyimsiz iç ve dış alımlar yapılmaktadır. Gerek kurumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekse sosyal sorumluluk anlayışımız gereği dönemsel olarak lise ve/veya üniversite öğrencileri için stajyer alımları yapılmaktadır.

Genel Başvuru yapmak isteyen adaylarımız ise özgeçmişlerini;

ik@sintasinsaat.com.tr

adresine gönderebilirler.

Grubumuza yapılan tüm başvurular gizli tutulmakta olup, görüşülen tüm adaylarımıza işe alım sürecinin tamamlanmasına paralel olarak olumlu/ olumsuz geri dönüşler yapılmaktadır.

Hedefimiz çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri, yetkinlik profilleri ve kişisel performansları doğrultusunda kendi kariyer hedef ve planlamalarına sahip olması ve bu planların kurumsal ihtiyaç ve gereksinimler ile uyumlu olarak yönetilmesidir.

Bu hedefe yönelik mevcut uygularımızın yanında; çalışanlarımızın işindeki verimliliğini hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme sistemi aracılığıyla düzenli olarak izlemek, motivasyon ve verimliliğini artıracak gelişim imkanları sağlamak, ödüllendirme sistemini oluşturmak ve kariyer olanaklarının çalışanlara sunulabilmesi için gerekli olan entegre İnsan Kaynakları uygulama ve faaliyetlerinin yapılandırma çalışmaları da devam etmektedir.

Ücretlendirme:
İşe girerken yapılan ücretlendirme çalışmalarımızda aday yetkinlikleri, deneyim seviyesi ve niteliği, sektör ve kurum ücret seviyeleri dikkate alınır.

Ücret artışları Ocak ayında olmak üzere yılda bir defa yapılmaktadır. Yapılan artış oranlarında enflasyon ve kıyaslama verileri dikkate alınmakta; pozisyonlara göre oluşturulan skalalarda ücret ayarlamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Ücretlendirmede farklılıklar işin kurum performansına katkısına, gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime, performansa ve Yönetim kararına dayanmaktadır.

Çalışma Saatleri:
Merkez Ofisimiz için uygulamada olan çalışma saatlerimiz hafta içi olmak üzere 08: 30- 18: 30' dur.

İzin Uygulaması:
Yıllık ücretli izin uygulamasında, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Diğer olanaklar:
Merkez Ofis çalışanlarımız binamızdaki yemekhane ve hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Merkez Ofis çalışanlarımızın ulaşım imkanları için aylık yol ücreti verilmekte veya pozisyonu gereği araç tahsisi yapılmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

Kurum içi iletişimin, sinerjinin ve motivasyonun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilir. Aktiviteler katılımcı çalışanlarımızın katkıları ve İnsan Kaynaklarının liderliğinde düzenlenir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Hissedarlarımızın, yönetim ekibimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşların ortak katkıları ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projeleri yıllık faaliyetlerimiz kapsamında ele alınmaktadır. Hissedarlarımızın, Yönetici ve Çalışanlarımızın gönüllü katılımları ile gerçekleştirilen bu projelere ilişkin detaylı bilgilere sitemizin ilgili bölümlerinden erişilebilir.

İnsan Kaynakları Formu

Özgeçmiş - CV {Max. 3MB. Uyumlu formatlar: doc | docx | pdf}